Hoivaa ja turvaa huomennakin.

Suomalainen hyvinvointivaltio on murrosvaiheessa. Yksi itsenäisen historiamme suurimmista uudistuksista kohdistuu juurikin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen tulevaisuudessa.

Suomalaista hyvinvointivaltiota on rakennettu vuosikymmenten sekä useiden sukupolvien ajan. Lopputuloksena saavutettiin lähes maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen hyvinvointivaltiomalli, jossa vankka julkinen sektori järjestää kaikkien tarvitsemat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut taatakseen jokaiselle mahdollisuuden tarvitsemaansa apuun ja hoitoon riippumatta yksilön sosioekonomisesta taustasta.

Meidän tulee jatkaa työtämme edistääksemme jokaisen kansalaisen terveyttä ja hyvinvointia, kaventaaksemme alueellisia tai väestöryhmien välisiä terveyseroja sekä vahvistaaksemme palveluiden yhdenvertaista saatavuutta ja saavutettavuutta sekä laatua asuinpaikasta saati lompakon paksuudesta riippumatta.

Hyvinvointivaltion vankka perusta on vahva julkinen sektori, joka järjestää yksilön sekä hyvän ja turvallisen arjen kannalta keskeiset palvelut.

Kansalaisten hyvinvoinnin sekä terveyden kannalta keskeisten peruspalveluiden osalta narujen tulee pysyä kuntien (tulevaisuudessa hyvinvointialueiden) käsissä myös tulevaisuudessa. Laissa määrättyjä peruspalveluita ei tule massiivisesti ulkoistaa voittoa tavoitteleville yhtiöille. Pidetään narut kansan käsissä.

Suomalainen hyvinvointivaltio on menestystarina, jota tulee puolustaa ja kehittää tarvittaessa, jotta meillä on myös tulevaisuudessa toimiva järjestelmä, joka pitää huolta meistä kaikista jokaisessa elämäntilanteessa.