Inhimillistä ja oikeudenmukaista päätöksentekoa

Meidän tulee rakentaa yhteiskuntaa, jossa poliittista päätöksentekoa ohjaavat arvot ovat inhimillisyys sekä oikeudenmukaisuus, ja jossa ihmisarvo on aidosti jakamaton. Inhimillinen sekä oikeudenmukainen yhteiskunta pitää huolta meistä jokaisesta eri elämäntilanteissamme.

Epäinhimillinen ja epäoikeudenmukainen päätöksenteko ruokkii ainoastaan vihaa ja katkeruutta järjestelmää ja päättäjiä kohtaan. Me olemme nähneet, mihin se voi pahimmillaan johtaa. Kehitys, joka vie meitä kohti voimakasta kansalaisten eriarvostumista, on katkaistava ennen kuin se uhkaa järjestelmäämme.

Inhimillinen ja oikeudenmukaisuuden ohjaama päätöksenteko ei kurita jo valmiiksi heikommassa asemassa olevia kohtuuttomasti, vaan mahdollistaa

Inhimillisyyden sekä oikeudenmukaisuuden varaan rakennettu hyvinvointivaltio pitää huolta jokaisesta silloin, kun itse ei siihen kykene. Hyvinvointivaltio antaa toivoa valoisammasta huomisesta, silloin kun epävarmuus omasta tai lähimmäisen toimeentulosta, terveydestä tai tulevaisuudesta valtaa mielen.