Julkaisut

SDP:n Keski-Suomen piirin kevätkokous järjestettiin Jämsässä lauantaina 26.3.2022. Kokouksessa käytiin keskustelua ajankohtaisesta poliittisesta tilanteesta sekä käsiteltiin kevätkokous asiat. Pidin kokouksessa puheenvuoron, jossa nostin esille eri vähemmistöjen aseman sekä perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen ja huomioon ottamisen sivuten muun...

Sote-uudistuksen keskiössä on ihminen, tarve kaventaa kasvavia terveyseroja ja mahdollistaa kaikille yhdenvertaiset palvelut riippumatta varallisuudesta tai asuinpaikasta. Sote-uudistuksen myötä perustettavat hyvinvointialueet luovat suuremmat hartiat, jotka palveluiden järjestämisessä mahdollistaa paljon, jos keskitytään olennaisiin ja oikeisiin...

Tammikuussa aluevaltuustoihin valittavat valtuutetut päättävät monista lapsia, nuoria ja opiskelijoita sekä perheitä koskevista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Esimerkiksi neuvolapalveluista, oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattori- ja psykologipalveluita, mielenterveys- ja päihdepalveluita, jotka siirtyvät kuntien vastuulta...

23. tammikuuta 2022 suomalaiset suuntaavat vaaliuurnille äänestämään ensimmäistä kertaa aluevaaleissa. Edessämme on yksi itsenäisen taipaleemme suurimmista uudistuksista, joka määrittää pitkälti sen mihin suuntaan tulevaisuudessa hyvinvointivaltiotamme tullaan kehittämään.

Sunnuntaina 23. tammikuuta 2022 suomalaiset suuntaavat äänestämään historiallisiin ensimmäisiin aluevaaleihin. Edessämme on yksi itsenäisen taipaleemme suurimmista uudistuksista, joka määrittää pitkälti sen mihin suuntaan tulevaisuudessa hyvinvointivaltiotamme tullaan kehittämään.

Sunnuntaina 23. tammikuuta suomalaiset suuntaavat vaaliuurnille antamaan äänensä historian ensimmäisiin aluevaaleihin. Edessämme on yksi itsenäisen taipaleemme suurimmista uudistuksista.

SDP:n Keski-Suomen piiri järjesti syyskokouksensa 13.11. Pihtiputaalla. Sääntömääräisten syyskokousasioiden käsittelyn lisäksi kokouksessa nimettiin SDP:n aluevaaliehdokkaita tammikuun vaaleihin sekä julkaistiin piirin aluevaaliohjelma.

Koulutus on nykypäivänä edellytys menestymiselle työelämässä. Viime vuosina kuitenkin koulutuksesta on otettu turhan paljon pois. Nyt kun Marinin hallitus on jälleen aloittanut koulutukseen panostamisen muun muassa pidentämällä oppivelvollisuutta ja täten takaamalla jokaiselle ilmaisen toisen asteen tutkinnon, jota lähestulkoon poikkeuksetta...

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu