Julkaisut

23. tammikuuta 2022 suomalaiset suuntaavat vaaliuurnille äänestämään ensimmäistä kertaa aluevaaleissa. Edessämme on yksi itsenäisen taipaleemme suurimmista uudistuksista, joka määrittää pitkälti sen mihin suuntaan tulevaisuudessa hyvinvointivaltiotamme tullaan kehittämään.

Sunnuntaina 23. tammikuuta 2022 suomalaiset suuntaavat äänestämään historiallisiin ensimmäisiin aluevaaleihin. Edessämme on yksi itsenäisen taipaleemme suurimmista uudistuksista, joka määrittää pitkälti sen mihin suuntaan tulevaisuudessa hyvinvointivaltiotamme tullaan kehittämään.

Sunnuntaina 23. tammikuuta suomalaiset suuntaavat vaaliuurnille antamaan äänensä historian ensimmäisiin aluevaaleihin. Edessämme on yksi itsenäisen taipaleemme suurimmista uudistuksista.

SDP:n Keski-Suomen piiri järjesti syyskokouksensa 13.11. Pihtiputaalla. Sääntömääräisten syyskokousasioiden käsittelyn lisäksi kokouksessa nimettiin SDP:n aluevaaliehdokkaita tammikuun vaaleihin sekä julkaistiin piirin aluevaaliohjelma.

Koulutus on nykypäivänä edellytys menestymiselle työelämässä. Viime vuosina kuitenkin koulutuksesta on otettu turhan paljon pois. Nyt kun Marinin hallitus on jälleen aloittanut koulutukseen panostamisen muun muassa pidentämällä oppivelvollisuutta ja täten takaamalla jokaiselle ilmaisen toisen asteen tutkinnon, jota lähestulkoon poikkeuksetta...

Liikkumisella on vaikutusta yksilön terveyteen ja hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti. Liikunnan vaikutukset ovatkin objektiivisia sekä subjektiivisia eli havaittavissa tai mitattavissa olevia muutoksia fyysisissä ominaisuuksissa. Mutta ne ovat myös yksilöllisiä kokemuksia liittyen esimerkiksi onnistumisiin ja mielihyvään, jolla on vaikutusta yksilön...

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu