Koulutus ja kestävä kehitys 

Avaimet huomisen kasvuun

Koulutus, sivistys sekä osaaminen luovat pohjan hyvälle elämälle sekä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Samalla Suomen kaltaisen pienen kansakunnan menestyksen edellytykset tulevaisuudessa rakentuvat korkean osaamisen, laadukkaan koulutuksen, riippumattoman tutkimuksen sekä tulevaisuuteen suuntaavan kehityksen varaan.

Muuttuvassa maailmassa avaimet huomisen kasvuun löytyvät koulutuksesta, tutkimuksesta sekä innovaatioista.

Koulutukseen, osaamiseen ja tutkimukseen panostamalla Suomen kaltainen pieni kansakunta voi luoda edellytykset kilpailukyvylle, investoinneille ja innovaatioille sekä huomisen kasvulle. Tulevina vuosina vihreän siirtymän myötä, jo alkanut kilpajuoksu, tiivistyy entisestään. Pelaamalla korttinsa oikein, Suomen kaltainen korkean osaamisen maa, voi menestyä tässä kilpajuoksussa. Tämä vaatii panostusta koulutukseen, osaamiseen, tutkimukseen sekä innovaatioihin ja investointeihin.

Koulutusta koskevat leikkaukset on syytä unohtaa tulevaisuudessa. Leikkaukset koulutuksesta ovat lyhytnäköistä politiikkaa, joka ei kauaksi kanna. Me olemme jo nähneet, ettei koulutuksesta leikkaaminen johda mihinkään hyvään - päinvastoin.

Tämän päivän sekä huomisen päättäjillä on vastuu tehdä sosiaalisesti, taloudellisesti sekä ekologisesti kestävää politiikkaa. Meillä on vain yksi maapallo ja sillä rajallinen kantokyky, rajallisineen resursseineen. Meillä on vastuu tehdä politiikkaa, joka mahdollistaa sen, että myös tulevilla sukupolvilla on edellytykset hyvään elämään.