Koulutus ja kestävä kehitys

Koulutus, sivistys sekä osaaminen luovat pohjan hyvälle elämälle sekä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Samalla Suomen kaltaisen pienen kansakunnan menestyksen edellytykset muuttuvassa maailmassa rakentuvat korkean osaamisen, laadukkaan koulutuksen, riippumattoman tutkimuksen sekä tulevaisuuteen suuntaavan kehityksen varaan.

Suomi tarvitsee osaajia, eri alojen ammattilaisia, joiden varassa yhteiskunnan rattaat pyörivät.

Opiskelijoiden toimeentulotaso tulee nostaa riittävälle tasolle. Suomi tarvitsee tavoiteajoissa valmistuvia, mutta ennenkaikkea hyvinvoinvia nuoria työmarkkinoille, joten opiskelijoiden toimeentulo ei voi olla riippuvaista lainanotosta tai töiden tekemisestä opintojen ohella. Opintotukea tuleekin korottaa edellisen hallituksen leikkauksien jäljiltä sekä opintotukikuukausia tulee lisätä. Lisäksi opintotuen lainapainotteisuutta tulee lähteä purkamaan lähivuosina. 

Koulutusta koskevat leikkaukset on syytä unohtaa tulevaisuudessa. Leikkaukset koulutuksesta ovat lyhytnäköistä politiikkaa, joka ei kauaksi kanna. Me olemme jo nähneet, ettei koulutuksesta leikkaaminen johda mihinkään hyvään. Päinvastoin koulutukseen tulee investoida tulevaisuudessa saattaen koulutuksen rahoitus riittävälle tasolle.

Tämän päivän sekä huomisen päättäjillä on vastuu tehdä sosiaalisesti, taloudellisesti sekä ekologisesti kestävää politiikkaa. Meillä on vain yksi maapallo ja sillä rajallinen kantokyky, rajallisineen resursseineen. Meillä on vastuu tehdä politiikkaa, joka mahdollistaa sen, että myös tulevilla sukupolvilla on edellytykset hyvään elämään.