Kuntavaalit 2021

Olisiko aika muuttaa Jyväskylän suunta?

Tehdään yhdessä inhimillisellä ja oikeudenmukaisella politiikalla huomisesta valoisampi. Sinä päätät - mihin suuntaan Jyväskylään viedään seuraavat neljä vuotta.

Minun Jyväskyläni on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä kaupunki. Kaupunki, jossa kaikkien on hyvä kasvaa ja kehittyä läpi elämän, ja jossa tehdään tulevaisuuteen suuntaavaa politiikkaa, jonka keskiössä on kaupunkilaisten hyvinvointi.

Koulutuksen Jyväskylä

Jyväskylä on koulutuksen suhteen lukuisten mahdollisuuksien kaupunki. Me olemme onnellisessa asemassa moneen muuhun kaupunkiin verrattuna, sillä meiltä löytyy molemmat korkeakoulut: niin yliopisto kuin myös ammattikorkeakoulu. Kuitenkin lukuisat mahdollisuudet tulisi hyödyntää entistä paremmin.

Tehdään Jyväskylästä aidosti koulutuksen Jyväskylä:

- Turvataan koulutuksen riittävä rahoitus.

- Laitetaan oppilaiden ja opiskelijoiden tukipalvelut kuntoon.

- Turvataan turvalliset ja nykyaikaiset oppimisympäristöt.

- Laitetaan koulutuksen järjestäjien, kaupungin sekä työnantajien välinen yhteistyö kuntoon opiskelijoiden työllistämiseksi.

- Laitetaan Jyväskylän ja Keski-Suomen talous kasvuun koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatioiden avulla.

Tehdään yhdessä inhimillisellä sekä oikeudenmukaisella politiikalla Jyväskylästä aidosti koulutuksen Jyväskylä!

Hyvinvoiva Jyväskylä

Korostan usein hyvinvoinnin merkitystä kaikessa, koska ajattelen, että hyvinvoinnin tulisi olla kaiken a ja o. Hyvinvoivien kaupunkilaisten päälle me voimme rakentaa kaiken muun, sillä ilman hyvinvoivia kaupunkilaisia meillä ei ole mitään. Pahoinvointi maksaa tänä päivänä aivan liikaa yhteiskunnalle.

Tehdään Jyväskylästä aidosti hyvinvoiva kaupunki:

- Turvataan laadukkaat ja riittävät peruspalvelut kaikille.

- Parannetaan mielenterveyspalveluiden saavutettavuutta.

- Satsataan hyvinvointia tukeviin palveluihin, kuten liikunta- ja kulttuuripalveluihin.

- Turvataan inhimillinen sekä arvokas vanhuus kaikille.

- Pidetään huolta heikoimmassa asemassa olevista.

Tehdään yhdessä inhimillisellä sekä oikeudenmukaisella politiikalla aidosti hyvinvoiva Jyväskylä!

Kestävämpi Jyväskylä

Parannetaan vähäpäästöisiä liikkumisen muotoja Jyväskylässä: kehitetään julkista liikennettä kaupunkilaisten tarpeiden mukaisesti, satsataan pyörätieverkoston kehittämiseen sekä otetaan pyöräily sekä muut vähäpäästöiset liikkumisen muodot aktiivisemmin huomioon kaupunkisuunnittelussa.

Tehdään Jyväskylästä hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Jyväskylästä aidosti Suomen liikuntapääkaupunki

Liikkumisen kansanterveydelliset vaikutukset ovat merkittävät. Tämän huomioon ottaen, meidän tulisi panostaa kaupunkilaisten monipuoliseen liikkumiseen ja täten hyvinvointiin. Jos ajatellaan kuinka paljon erilaisten sairauksien hoitaminen tulee maksamaan tulevaisuudessa, panostaminen kaupunkilaisten liikkumiseen maksaakin varmasti itsensä takaisin tulevaisuudessa.

Tehdään Jyväskylästä aidosti Suomen liikuntapääkaupunki:

- Kehitetään lähiliikuntapaikkoja ympäri Jyväskylää.

- Turvataan toimivat harrastustilat, viedään Hippos-hanke viimein maaliin!

- Mahdollistetaan kohtuuhintaisia liikkumisen muotoja kaikille, liikkuminen ei saa olla vain hyvätuloisten harrastus.

- Toteutetaan harrastustakuu!

Tehdään yhdessä inhimillisellä sekä oikeudenmukaisella politiikalla Jyväskylästä aidosti Suomen liikuntapääkaupunki!