Puheenvuoroni SDP:n Keski-Suomen piirin kevätkokouksessa 26.3.

26.03.2022

SDP:n Keski-Suomen piirin kevätkokous järjestettiin Jämsässä lauantaina 26.3.2022. Kokouksessa käytiin keskustelua ajankohtaisesta poliittisesta tilanteesta sekä käsiteltiin kevätkokous asiat. Pidin kokouksessa puheenvuoron, jossa nostin esille eri vähemmistöjen aseman sekä perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen ja huomioon ottamisen sivuten muun muassa translain uudistamista sekä eheytyshoitojen kieltämistä Suomessa. Puheenvuoroni perustui oheiseen kirjoitukseen:

"Hyvä puheenjohtaja, hyvät paikallaolijat,

Haluan tuoda esiin ja sanoa muutaman sanasen erittäin tärkeistä ja ajankohtaisista asioista liittyy eri vähemmistöihin, varsinkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin.

Ensimmäisenä haluan nostaa esille translainsäädännön, jonka uudistaminen on parhaillaan eduskunnassa käynnissä. Paine uudistaa translainsäädäntö on kasvanut valtavaksi, oikeastaan sietämättömäksi, kun yhä 2020-luvulla meillä Suomessa on translain kaltaista lainsäädäntöä, joka räikeästi rikkoo yksilön itsemääräämisoikeutta koskien yksilön omaa kehoa. Toivottavasti näin ei ole enää pitkään. Uudistustyöhön on alettu, mutta lopputulos on jäämässä lausuntokierrokselle lähteneen esityksen mukaan puolitiehen. Räikeimpiin epäkohtiin puututaan, joka on oikein, mutta muuten ei olla valmiita viemään suomalaista translainsäädäntöä pohjoismaiselle tasolle, joka on harmillista, oikeastaan surullista.

Translainsäädännön tuominen pohjoismaiselle tasolle ei saa jäädä kiinni tietyistä tahoista eikä varsinkaan meistä. Vaarana on, että puolitiehen jäänyt lainsäädäntö pitää meidät vielä vuosia pohjoismaista lainsäädäntöä perässä esimerkiksi, kun verrataan juridisen (tai oikeudellisen) sukupuolen vahvistamisen ikärajaa muihin pohjoismaihin.

Lisäksi eduskunnan käsittelyyn edenneen Ehjänä syntynyt - loppu "eheytyshoidoille" -kansalaisaloitteen mukaisesti eheytyshoitojen kiellon tulee edetä. "Eheytyshoidoilla ja -terapioilla tarkoitetaan seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen tähtääviä hoitomuotoja. / Eheytyshoitojen myötä identiteettiään pohtivat tai identiteettinsä kanssa painiskelevat jäävät ilman asianmukaista tietoa ja tukea, eivätkä voi toteuttaa perusoikeuksiaan. / Eheytyshoidot ovat perustuslaissa ja kansainvälisissä sopimuksissa turvattujen ihmisoikeuksien vastaisia", todetaan kansalaisaloitteessa.

Translainsäädäntö tulee viedä pohjoismaiselle tasolle ja sen ohella eduskunnassa käsiteltävänä olevan Ehjänä syntynyt - loppu "eheytyshoidoille" kansalaisaloitteen mukaisesti eheytyshoidot tulee kieltää Suomessa Marinin hallituksen aikana.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeudet eivät ole eivätkä todellakaan saa olla mielipidekysymys.

Asiasta toiseen, lisäksi toivon, että yhä enemmän ja aktiivisemmin kaikilla päätöksenteon tasoilla, varsinkin uusilla hyvinvointialueilla, niitä rakentaessa, otetaan huomioon eri vähemmistöt. Me kaikki tiedostamme, että meillä on erilaisia vähemmistöryhmiä, kuten vaikkapa sateenkarinuoret, joiden ongelmat, kuten sen, että sateenkaarinuoret kohtaavat mielenterveyden ongelmia ja kiusaamista huomattavasti useammin ja enemmän kuin muut nuoret tiedostetaan ja nähdään erilaisista kyselyistä, mutta joihin on hankala puuttua.


Seuraavaksi luen muutaman lainauksen:

"Sateenkaarinuoret kärsivät yleisemmin kiusaamisesta, uhkailusta ja väkivallasta. Erilaiset kiusaamis-, uhkailu- ja väkivaltakokemukset olivat yleisiä erityisesti pojilla." (finfami.fi, 27.6.2019)

"Monille sateenkaarinuorille ahtaat normit aiheuttavat vähemmistöstressiä ja mielenterveysongelmia. Nuorilla voi olla vaikeuksia hyväksyä omaa sukupuolta, seksuaalisuutta ja kehoa. Mielialaan liittyvät huolet ovat sateenkaarinuorilla lähes kaksi kertaa muita nuoria yleisempiä." (thl.fi, 14.1.2021)

"Tarvitsemme osaamista seksuaalisen ja sukupuolisen moninaisuuden sekä sateenkaarinuorten kohtaamiseen niin, että he tulevat tunnustetuiksi ja arvostetuiksi omissa yhteisöissään." (finfami.fi, 27.6.2019)


Eläessämme yhä 2020-luvulla yhteiskunnassa, jossa jäykistä normeista eroavat, vaikkapa sateenkaarinuoret, maksavat valtavaa ja epäinhimillistä hintaa omalla hyvinvoinnillaan ja terveydellään erilaisuudestaan, jolle eivät itse voi mitään, on yhä meillä kaikilla tekemistä vähemmistöjen aseman eteen."


(Muutokset puhuttuun puheeseen mahdollisia)