Teemani aluevaaleissa 2022

01.12.2021

Aluevaalit 2022

23. tammikuuta 2022 suomalaiset suuntaavat vaaliuurnille äänestämään ensimmäistä kertaa aluevaaleissa. Edessämme on yksi itsenäisen taipaleemme suurimmista uudistuksista, joka määrittää pitkälti sen mihin suuntaan tulevaisuudessa hyvinvointivaltiotamme tullaan kehittämään.

Aluevaaleissa äänestetään meistä jokaista koskevista arjen palveluista. Siitä kuinka hyvinvoinnin sekä toimivan ja turvallisen arjen kannalta keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä pelastustoimi järjestetään Suomessa tulevaisuudessa.

Minulle on tärkeää, että kaikkialla Keski-Suomessa hoitoon pääsee silloin, kun hoidolle on tarvetta ja, että henkilöstö jaksaa ja voi hyvin tärkeää työtänsä tehdessä. Mielenterveyskriisiä on aika lähteä ratkomaan teoin eikä sanoin.

Lait määrittävät raamit, mutta hyvinvointialueilla on valta päättää kuinka konkreettisesti palvelut järjestetään. Siksi sillä on merkitystä ketkä asioista tulevaisuudessa päättää.

Pidetään yhdessä huolta, että jokaisella keskisuomalaisella asuinpaikastaan tai varallisuudestaan huolimatta on mahdollisuus hoivaan ja turvaan huomennakin.

Vaaliteemani aluevaaleissa 2022:


Hoivaa ja hoitoa oikea-aikaisesti

Hyvinvoinnin sekä toimivan arjen kannalta keskeisimpien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tulee olla saavutettavissa lähellä niitä tarvitsevia keskisuomalaisia kaikkialla Keski-Suomessa. Apua ja hoitoa on saatava ajallaan seitsemän vuorokauden sisällä yhteydenotosta asuinpaikasta tai varallisuudesta riippumatta.

Hyvinvointia hyvinvoivalla henkilöstöllä

Tulevana Keski-Suomen suurimpana työnantajana meidän tulee huolehtia henkilöstöstämme. Työolojen sekä työympäristön tulee tukea aidosti henkilöstön hyvinvointia sekä jaksamista. Henkilöstö tulee mitoittaa niin, että työkuorma on aidosti kohtuullinen ja, että hoitohenkilöstö voi keskittyä työssään siihen olennaisimpaan eli hoito- ja hoivatyöhön. Johtamisen tulee olla parempaa ja henkilöstöä tulee osallistaa entistäkin enemmän.

Mielenterveyskriisi kuriin - teoin eikä sanoin

Mielenterveyskriisi ei helpota toimitta. Mielenterveys kriisiä tulee lähteä ratkomaan sanojen sijaan teoilla. Mielenterveyspalveluita tulee kehittää vastaamaan saavutettavuudeltaan ajan vaatimuksia. Perinteisten palveluiden rinnalle tulee tuoda ja kehittää erilaisia helposti saavutettavia matalan kynnyksen palveluita.

Pidetään huolta kaikista eri elämäntilanteissa

Meidän tulee huolehtia kaiken ikäisistä. Turvataan ikääntyneille hyvä ja toimiva arki tukemalla kotona asumista sekä kehittämällä arkea tukevia palveluita. Vahvistetaan omaíshoidon asemaa sekä taataan tarvittaessa mahdollisuus palveluasumiseen.

Turvataan lasten ja nuorten kasvu ja kehitys. Kehitetään lastensuojelua sekä ennaltaehkäisevää työtä. Panostetaan nuorten palveluihin sekä turvataan riittävät resurssit oppilas- sekä opiskelijahuoltoon.


Anna äänesi kuulua. Äänestä.

Ennakkoäänestys 12.-18.1.2022

Vaalipäivä 23.1.2022