Olen hiljalleen jyväskyläläistynyt politiikasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamista kiinnostunut vaikuttaja, visioija sekä päämäärätietoinen ja rohkea maailmanparantaja sielu. Syntyjäni olen kotoisin pohjoisesta Keski-Suomesta noin 4000 asukkaan Pihtiputaalta - keskisuomalainen siis henkeen ja vereen.

Opin jo nuorena, että heikommassa asemassa olevaa tulee puolustaa ja, että maailmassa moni asia on pahasti pielessä. Jo nuoren mieli ajatteli maailmassa olevan asioita pielessä, kun joutui seuraamaan läheltä kuinka paljon ystävä kärsi kiusaamisesta.

Politiikkaan lähdin mukaan vuonna 2020, kun olin liittynyt SDP:n sekä demarinuorten jäseneksi Sanna Marinin noustua pääministeriksi Rinteen jälkeen joulukuussa 2019. Minulle tuolloin oli tärkeää lähteä puolustamaan oikeudenmukaisempaa sekä inhimillisempää päätöksentekoa. Vuonna 2021 olin ensimmäistä kertaa ehdolla kuntavaaleissa. Kampanjassani puhuin vahvasti hyvinvoinnista, koulutuksesta sekä ajatuksesta taloudellisesti, sosiaalisesti sekä ekologisesti kestävämmästä Jyväskylästä.

Minulle sosialidemokratia tarkoittaa ennen kaikkea heikommassa asemassa olevista huolehtimista sekä sitä, että jokaisella olisi samanlaiset mahdollisuudet sekä lähtökohdat elämään. Haluankin olla rakentamassa yhteiskuntaa ja tulevaisuutta sopien eikä repien. Yhteiskuntaa, joka mahdollistaa jokaiselle samanlaiset inhimilliset sekä oikeudenmukaiset lähtökohdat elämään sekä tarjoaa jokaiselle edellytykset hyvään ja turvalliseen arkeen. Yhteiskuntaa, joka pitää jokaisesta huolen eri elämäntilanteissa ja varsinkin silloin, kun sille on tarvetta, silloin kun yksilön omat voimat ei riitä.

Minulle tärkeitä arvoja ovatkin vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus, jotka ovat myös keskeisiä arvoja sosialidemokratiassa. Minulle vapaus tarkoittaa vapautta tehdä ja saavuttaa asioita yksilön taustatekijöistä riippumatta. Toteutuakseen aito vapaus tarvitsee yksilöiden tasa-arvoa. Tasa-arvo merkitsee minulle sitä, että jokaisella on mahdollisuus hyvään ja turvalliseen arkeen eli tarvitsemiinsa palveluihin, riittävään toimeentuloon, ja työhön sekä, että jokainen voi toimia ja vaikuttaa omana itsenään. Solidaarisuus puolestaan tarkoittaa minulle yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta eli muun muassa sitä, että hyvinvointivaltio kantaa vastuuta kansalaisistaan sekä pitää tarvittaessa huolta.

Maailma ei ole valmis, eikä maailmaa kait koskaan valmiiksi saa. Kuitenkin voimme tehdä askel askeleelta maailmasta valmiimman ja ennen kaikkea paremman paikan kasvaa ja kehittyä, elää sekä lopulta vanheta.

Pidetään huolta, että huomenna on paremmin kuin eilen. 

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu