Riittävä toimeentulo on ihmisoikeus

Riittävä toimeentulo on ihmisoikeus. joka myös Suomen lainsäädännössä tunnistetaan. Suomen perustuslaissa säädetäänkin oikeus välttämättömään toimeentuloon jokaiselle, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellytyksiä itse.

Suomessa kuitenkin perusturvan alhainen taso on synnyttänyt tilanteen, jossa perusturvan varassa elävä ihminen ei välttämättä selviä hyvän arjen kannalta välttämättömistä taloudellisista kuluista. Nykyisellään perusturvan alhainen taso ei mahdollista kohtuullista minimikulutusta, eli perusturvan varassa elävä ihminen ei saa keskeisiä arjen kulutushyödykkeitä hankituksi. Perusturvaetuuksien alhainen taso on johtanut tilanteeseen, jossa yhä useampi joutuu hakeutumaan epävarman ja harkinnanvaraisen toimeentulotuen piiriin.

Voidaankin pohtia, onko perusturvan takaaman toimeentulon nykyinen taso riittävä kattamaan Suomessa perustuslaissa säädetyn ihmisarvoisen elämän edellytykset edes vähimmäistasolla?

Tulevaisuudessa onkin syytä tarkastella perusturvan tasoa nostaen se sellaiselle tasolle, että se kattaa nousevat elinkustannukset, jotta jokaisella olisi tarvittaessa mahdollisuus riittävään toimeentuloon, joka takaa ihmisarvoisen elämän.