Seurakuntavaalit

Minun kirkkoni on moninainen yhteisö, jonne kaikki ovat tervetulleita sellaisina kuin ovat ja haluankin olla mukana viemässä kirkkoa vielä voimakkaammin siihen suuntaan!

Haluan edistää sitä, ettei kirkko jämähdä paikoilleen, vaan uudistuu ajan hengen mukaisesti. 

Kirkko on merkittävä toimija, jonka rooli on moninainen suomalaisessa yhteiskunnassa. Minun kirkkoni on vastuullinen toimija, joka pitää huolta henkilöstöstään sekä toiminnallaan edistää kestävämpää huomista. Lisäksi minun kirkkoni huolehtii jokaisesta, varsinkin niistä, joita yhteiskunnan turvaverkot ei kulloisessa tilanteessa tavoita.

Suosittelen lukemaan

Mutta suurin niistä on rakkaus. Mielestäni kirkon tulee muuttaa kantaansa avioliiton suhteen niin, että se mahdollistaa samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen. Tällä hetkellä kirkon käytännöt ja kannat (mm. avioliitto käsitys) syrjii sekä asettaa ihmisiä epätasa-arvoiseen asemaan keskenään ja siten ajaa ihmisiä pois kirkosta, joka ei ole kestävä tilanne 2020-luvun kirkossa. Kirkon pitäisi kohdella kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti asettamasta ihmisiä keskenään epätasa-arvoiseen asemaan. Kirkon tulisi olla kirkko aidosti jokaiselle.

Seurakuntavaalit?

Seurakuntavaaleissa valitaan edustajat kirkkovaltuustoon. Jyväskylässä kirkkovaltuustoon valitaan 39 edustajaa. Vaalein valittava kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta sekä asioiden valmistelusta kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Seurakuntavaaleissa valittavat luottamushenkilöt päättävät muun muassa seurakunnan kirkollisveroprosentista, talousarvioista ja muista talousasioista, seurakunnan tilojen käytöstä sekä seurakunnan toiminnan painotuksista.

Seurakuntavaaleissa äänestysoikeus on kaikilla viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttävillä seurakunnan jäsenillä.

Vaalipäivä 20.11.2022

Ennakkoäänestys 8.-12.11.2022