Seurakuntavaalit 2022

Tehdään yhdessä kirkosta kirkko jokaiselle!

Minun kirkkoni on moninainen yhteisö, jonne kaikki ovat tervetulleita sellaisina kuin ovat. Ja haluankin olla mukana viemässä kirkkoa vielä voimakkaammin siihen suuntaan!

Kirkko on merkittävä toimija, jonka rooli on moninainen suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Minun kirkkoni on vastuullinen toimija, joka pitää huolta henkilöstöstään sekä toiminnallaan edistää kestävämpää huomista. Lisäksi minun kirkkoni huolehtii jokaisesta, varsinkin niistä, joita yhteiskunnan turvaverkot ei kulloisessa tilanteessa tavoite.

Haluan edistää sitä, ettei kirkko jämähdä paikoilleen, vaan uudistuu ajan hengen mukaisesti.

Vaaliteemani seurakuntavaaleissa 

Mutta suurin niistä on rakkaus

Kirkon toiminnassa on mukana paljon seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin itsensä identifioivia, jotka tuntevat sen vuoksi olevansa torjuttuja seurakunnassa.

Kirkon tulisikin hyväksyä kaikki ihmiset sellaisena kuin he ovat. Ihmisoikeuksien polkeminen on vastoin "Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi" -kehoitusta eli yhtä raamatun tärkeimmistä opeista. 

Vaikkei kirkko vielä tänä päivänä vihi avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja, uskon ja toivon todella, että vielä jonain päivänä normaalina käytäntönä kirkko vihkii ... . Onhan kirkon suhtautuminen esimerkiksi naispappeuteen muuttunut ja elänyt ajan saatossa.

Kirkko ja nuorisotyö

Seurakunnat ovat Suomessa merkittävä nuorisotyötä tekevä toimija. Seurakunnat järjestävät rippikoulutoimintaa, isostoimintaa ja nuorten iltoja lähes jokaisessa Suomen kunnassa, jonka lisäksi seurakunnat tekevät yhteistyössä kuntien kanssa kouluilla ja oppilaitoksissa tehtävää nuorisotyötä.

Kirkkomme aarre lieneekin rippikoulu, joka koskettaa suurta osaa nuoristamme, sillä vuosittain noin 80% 15-vuotiaiden ikäluokasta suorittaa sen.

Mielestäni erittäin tärkeää olisi se, että seurakunnat kehittäisi ja uudistaisi rippukoulu käytäntöjään pienin teoin ja sanoin, ottamalla paremmin huomioon erilaiset ihmiset ja taustat, voitaisiin kehittää rippikoulua siihen suuntaan, että jokainen voisi saada rippikoulusta itselleen jotain.

Kirkko vastuullisena toimijana

Minun kirkkoni toimii vastuullisesti oli kyse sitten henkilökunnasta tai toimista, joilla kirkko edistää kestävämpää huomista.