Koulutus, sivistys sekä osaaminen luovat pohjan hyvälle elämälle sekä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Samalla Suomen kaltaisen pienen kansakunnan menestyksen edellytykset muuttuvassa maailmassa rakentuvat korkean osaamisen, laadukkaan koulutuksen, riippumattoman tutkimuksen sekä tulevaisuuteen suuntaavan kehityksen varaan. Suomi tarvitsee...