Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Lassi Hakonen

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lassi Hakonen

0451125060

lassi@lassielias.fi

3. Rekisterin nimi

Lassi Hakosen tukitiimi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Lassi Hakonen kerää ja käsittelee vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen tukitiimin kokoamiseksi sekä heihin yhteydessä olemiseksi.

Henkilötietoja voidaan käyttää ktukitiimin kokoamiseksi, heihin yhteydessä olemiseksi sekä heidän informoimiseen esimerkiksi tilaisuuksista tai vaaleista.

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on tällöin henkilön suostumus.

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus poistaa tietonsa rekisteristä.

Rekisterinpitäjä huolehtii tietosuojan toteutumisesta ja on sitoutunut salassapitovelvoitteisiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja:

- nimi

- puhelinnumero

- sähköposti

6. Reksiterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi tilaajista ne tiedot, jotka listalle liittyvä henkilö ilmoittaa liittymislomakkeessa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekistereistä ei luovuteta henkilötietoja säännönmukaisesti sivullisille ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta.  

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia käsitellään luottamuksellisesti ja vain rekisterin ylläpitäjien toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme tallentaneet. Voimme evätä tämän pyynnön ainoastaan laissa säädetyin perustein. Tämän oikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää meitä oikaisemaan häntä koskeva virheellinen tieto. Lisäksi rekisteröity voi pyytää meitä poistamaan jotkin tiedot tai pyytää käsittelyn rajoittamista laissa säädetyin perustein.

Suostumuksen peruuttaminen. Milloin tietojen käsittely perustuu suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa antamansa suostumus.

10. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määritettyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. 

Tietoja voidaan käsittelyn päättymisen jälkeen käsitellä tilastointitarkoituksiin, siten etteivät yksittäiset henkilöt ole enää tunnistettavissa.

11. Selosteen muuttaminen

Toiminnan kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta Lassi Hakonen pidättää oikeuden muuttaa tätä informointiselostetta.